Člověk, víno a krajina

|

Vinařství Gurdau bylo založeno v roce 2012 na „zelené louce“, vysazením prvních vinic na svazích nad obcí Kurdějov. Už první ideje vinařského domu uvažovaly provozně nejefektivnější polohu v centru vinic. Ta je zároveň účelná i poetická, protože odstupuje od vesnice a nabízí uklidňující a okouzlující výhledy. Aby tomu tak bylo, umístění objektu ve volné krajině s sebou pochopitelně přineslo vysoké nároky na architektonické a krajinářské začlenění. Jejich realizace se ujal brněnský architekt Aleš Fiala a jeho studio.

Vinice vinařství Gurdau leží na svazích nad obcí Kurdějov, která patřila k významným dodavatelům vína mikulovským i brněnským měšťanům a šlechtickým dvorům na Moravě. Převzetím historického názvu obce se mladé vinařství Gurdau hlásí k velkolepému vinařskému odkazu lokality.

Zdejší vinařská oblast má unikátní uzavřené mikroklima, vysoce svažité tratě a skvělou expozici. Vlajkovou odrůdou těchto svahů je Ryzlink rýnský, který je zpracováván do celé škály vín, včetně zrajících, šumivých a sladkých. V práci vinařství Gurdau se také pojí přírodní předpoklady a dokonalá technika zpracování, které charakterizují udržitelné postupy a pokora k přírodě.

Vlnka v krajině, pahorek mezi pahorky

Už počáteční ideje vinařského domu uvažovaly provozně nejefektivnější polohu, doslova v centru vinic. Ta je zároveň účelná i poetická, protože odstupuje od vesnice a nabízí uklidňující a okouzlující výhledy. Aby tomu tak bylo, umístění objektu ve volné krajině s sebou pochopitelně přineslo vysoké nároky na architektonické a krajinářské začlenění. Na krajinný kontext reaguje architekt Aleš Fiala formou mírného oblouku – vlny v krajině, pahorku mezi pahorky.

Velká péče byla věnovaná zakomponování – delikátnímu zaříznutí stavby do terénu a její návaznosti na zeleň kulturní i přírodní. Střecha oblouku je řešena jako zelená extenzivní, okolí domu bylo osázeno 150 keři a vzrostlými stromy, mnohdy prorůstajícími „proděravělou“ střechou. Celková síla a užitek nové zeleně ve prospěch krajiny i domu se však projeví teprve s léty.

Organická architektura

Vlastní stavba je železobetonová, dvoupatrová. Podzemní část je určena výrobě, ležení a archivování vína, v přízemí se odehrává degustace, posezení, prodej. Hostům jsou k dispozici dva apartmány pro příležitostné nocování.

Založení stavby do země je pro vinařství tradiční, její pojetí je pak naprosto současné a nadčasové. Atmosféra prostředí je založena na zážitku krásy, vytříbenosti a absolutního komfortu. Použití materiálů jako pohledový beton, sklo, kov, dubová a akátová dřevina je čisté a přímé a podporuje organickou formu stavby. Zároveň je kladen maximální důraz na preciznost řemeslného zpracování a detaily.

Bezprostřední kontakt s krajinou, umožněný velkoplošným prosklením, velkorysými terasami a pochozí střechou, vnáší do zážitku prostoru různorodost přírodních nálad a ročních období.

Zapuštěním domu do terénu vzniká pocit přívětivého zázemí, přirozeného splynutí s místem, z něhož víno pochází. Nadhled a vzdušnost lze vychutnat pobytem na terasách a umělém kopci zelené střechy, kde se otevírají famózní scenerie horizontů Kurdějova, v dálce se rýsující Pálavy i rovin rozprostírajících se k Rakousku. Prostory vinařského domu jsou proměnlivé a vstřícné chvílím společenským, romantickým i tiché kontemplaci nad sklenicí vína.

S respektem k okolní krajině

Stavba je navržená s co největším respektem k okolní krajině. Je kompletně překryta obloukovou extenzivní vegetační střechou, aby po rozvinutí vegetace byla v dálkových pohledech téměř neviditelná. Okolí stavby je doplněno množstvím nových keřů a vzrostlých stromů také z důvodu vytvoření optimálního mikroklimatu v budoucnu. Poloha stavby přímo ve vinohradu minimalizuje dopravu surovin a pracovníků v rámci vinařství.

Výrobní prostory jsou umístěny pod terénem, naopak prostory pro zákazníky jsou otevřeny prosklenou fasádou směrem ke slunci, z důvodu využívání pasivní energie. Proti přehřívání v nejteplejších letních měsících jsou navržena tepelně izolační trojskla v kombinaci s dřevěnými předokenními dubovými lamelami, dostatečným přesahem obloukové střechy a zastíněním pergoly před fasádou plachtami. K vytápění je použito tepelné čerpadlo vzduch – voda. Dešťové vody jsou zachytávány v akumulační nádobě a využívány k závlaze vinohradu.