ČNB zvažovala rychlejší uvolnění rezervy na ochranu úvěrového trhu

|

Bankovní rada České národní banky (ČNB) zvažovala počátkem března rychlejší uvolnění sazby proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Tři členové rady byli pro její snížení o půl procentního bodu na 1,5 procenta, hlas guvernéra Aleše Michla nakonec rozhodl pro pokles na 1,75 procenta, plyne ze záznamu jednání, který ČNB zveřejnila. Vyšší sazba proticyklické rezervy se projevuje zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikových.

Rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky.

Odborný aparát ČNB v analýze předložené bankovní radě konstatoval, že se v bilancích bank snižují cyklická rizika spojená s úvěry, zejména v důsledku splácení úvěrů za růstu nominálních příjmů. Proto se snižuje objem kapitálu potřebný pro krytí neočekávaných úvěrových ztrát. Odborníci doporučili bankovní radě snížení sazby proticyklické rezervy na 1,75 procenta, zároveň ale konstatovali, že je možný i pokles na 1,5 procenta.

Bankovní rada byla v posuzování variant rozdělená. Členové rady Karina Kubelková, Jan Kubíček a Tomáš Holub podpořili výraznější snížení sazby, naopak Michl, viceguvernérka Eva Zamrazilová a člen rady Jan Procházka byli pro opatrnější postup. Při rovnosti hlasů rozhodl hlas guvernéra.

Loni v dubnu dosáhla sazba proticyklické kapitálové rezervy vrcholu na 2,5 procenta. Poté ji centrální banka dvakrát snížila vždy o čtvrt procentního bodu, od října ji uplatňovala ve výši dvou procent. Schválené snížení na 1,75 procenta nabude účinnosti 1. dubna. Bankovní rada se k dalšímu jednání o nastavení rezervy vrátí v červnu.

Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, o jejím zvýšení rozhoduje zpravidla s ročním předstihem. O rozpuštění rezervy může centrální banka rozhodnout s okamžitou platností.

Proticyklickou kapitálovou rezervu zavedla evropská směrnice CRD IV jako nástroj pro zvýšení odolnosti finančního systému. ČNB sazbu rezervy poprvé vyhlásila na podzim 2014.

Zdroj: ČTK