Czernin uspěl, soud se postavil proti obnově restitučního řízení

|

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl stížnosti Karla-Eugena Czernina a postavil se proti obnově řízení o restituci pozemků ve Velichově na Karlovarsku. Státní pozemkový úřad v roce 2021 řízení obnovil kvůli podezření, že vydání majetku předcházel trestný čin, což mohlo teoreticky vést až ke zrušení restituce. V mezičase ale odpadly důvody pro takový postup, plyne z rozsudku na úřední desce NSS.

Potomci šlechtického rodu Czerninů získali část historického majetku na základě osvědčení o občanství Josefiny Czerninové. Kvůli vydání osvědčení stanuly před soudem dvě někdejší úřednice pražského magistrátu. Poté, co byly pravomocně odsouzeny, Státní pozemkový úřad obnovil některá restituční řízení, ve kterých mělo osvědčení o občanství zásadní význam.

Ústavní soudci se však loni postavili proti trestní represi úřednic jen za jiný právní názor. Uvedli, že závěr o jejich vině je v extrémním rozporu se skutkovými zjištěními soudů, což nakonec vedlo k definitivnímu zproštění obou žen.

Po zrušení trestního rozsudku už rozhodnutí o obnově řízení neobstojí, uvedl NSS. Připomněl sice pravidlo, že správní soudy musí vycházet ze skutkového a právního stavu, který platil v době rozhodování správního orgánu, nicméně i toto pravidlo lze v odůvodněných případech prolomit. V právním státě totiž nelze připustit, aby vedle sebe existovala dvě rozhodnutí veřejné moci, která by z podobných skutkových zjištění činila diametrálně odlišné závěry.

„V nynějším konkrétním případě by dogmatické trvání na dodržení tohoto pravidla vedlo k protiústavnímu výsledku, který by zpochybnil základní zásady právního státu,“ rozhodl NSS.

Czerninová, která pocházela z rodu Schwarzenbergů, opustila v roce 1945 Československo. Benešovy dekrety pak její rodinu připravily o majetek. Na základě osvědčení, že Czerninová byla v době své smrti občankou Československa, navrátily pozemkové úřady potomkům hraběnky miliony čtverečních metrů lesů a další nemovitosti v jižních či západních Čechách.

Zdroj: ČTK