ERP pro bezpečný proces digitalizace

|

V současné době je velmi často diskutovaným tématem digitalizace firem. Přináší řadu výhod, ale také nebezpečí, především z hlediska možnosti kybernetických útoků. O názorech na tuto situaci i o produktech a službách, které mohou firmám pomoci, jsme si povídali s Michalem Andraškem, obchodním ředitelem společnosti Asseco Solutions, která je předním producentem ERP systémů.

Jak vnímá oblast kyberbezpečnosti i dalších témat, souvisejících s postupující digitalizací firem Asseco Solutions i vy osobně?

Digitalizace pracovních procesů nese s sebou mnoho předností, ale také výzvy. Hlavním rizikem jsou kybernetické útoky, kterým čelí digitální infrastruktura. Hackeři a organizované skupiny se zaměřují na potenciálně zranitelná místa a ke zvýšení úspěšnosti těchto útoků přispívá skutečnost, že mnohým zaměstnancům chybí potřebná opatrnost.

Které chyby podle bezpečnostních expertů společnosti Asseco Solutions nejčastěji ohrožují kybernetickou bezpečnost firem?

Existuje několik klíčových chyb, které by měly být řešeny v rámci bezpečnostního vzdělávání firem. Jde o neopatrnost při otevírání e-mailů a klikání na odkazy, dále nedostatečná opatrnost při sdílení citlivých informací. Dále používání snadných hesel, nedostatečné zabezpečení účtů, nedbalost při instalaci neznámého softwaru, to vše zvyšuje riziko neoprávněného přístupu. Také při práci z domova hrozí nebezpečí kybernetických útoků. Je důležité, aby firmy zajistily bezpečné připojení a poskytovaly svým zaměstnancům dostatečné školení.

Pro své útoky kyberzločinci využívají i RDP (Remote Desktop Protocol) určený pro bezpečný vzdálený přístup k firemním aplikacím. Nabízíte svým zákazníkům nějaký produkt pro zabezpečení vzdáleného přístupu.

Ano. Jeho název je ERPORT a jde cloudové prostředí speciálně navržené pro systémy HELIOS. Tato služba umožňuje provozovat nejen HELIOS, ale i další aplikace s maximálním důrazem na bezpečnost. Zajišťuje šifrování komunikace, omezuje přístup jen na konkrétní IP adresy, podporuje VPN a umožňuje multifaktorovou autentifikaci uživatelů, což výrazně zvyšuje bezpečnost. Výhodou je fakt, že se vše provozuje v České republice, což poskytuje jistotu ohledně ochrany dat.

Které všechny služby Asseco Solutions firmám v oblasti kyberbezpečnosti nabízí?

Nabízíme celou řadu služeb, které firmám pomáhají ochránit se před kyberhrozbami. Jde například o školení zaměstnanců, simulaci phishingových kampaní a odhalování bezpečnostních rizik v systémech. Všechny tyto služby jsou doplněny přehlednými reporty a analýzami, které pomáhají firmám lépe porozumět jejich kyberbezpečnostnímu stavu a přijmout opatření ke zlepšení.

Významným tématem pro většinu společností jsou dnes digitalizace, automatizace, vzdálený přístup. Posunul se v návaznosti na to i vývoj ERP systé?

Jednoznačně. IT se stále rychle vyvíjí a přizpůsobuje se aktuálním potřebám firem. V dnešní době je vzdálený přístup k podnikovým systémům již standardem, což lze pozorovat i na významném růstu zájmu o ERPORT. S tímto trendem souvisí i růst digitalizace a automatizace firemních procesů. Kromě automatizace uvnitř samotného ERP systému se na trhu objevuje stále více specializovaných aplikací, které se integrují do podnikových informačních systémů. Mnoho z nich je postaveno v cloudu, a pokud chcete tyto aplikace efektivně integrovat, stává se přechod do cloudu pro podnikový informační systém logickou evoluční cestou, neboť umožňuje efektivní správu, integraci a zajištění konektivity pro moderní firemní prostředí.

Předpokládám, že zmíněné produkty a služby jsou vhodné pro všechny firmy, bez rozdílu oboru a velikosti. Vaší vlajkovou produktovou lodí je však systém HELIOS iNuvio patřící mezi nejrozšířenější systémy pro segment SME. S čím klientovi pomůže?

HELIOS iNuvio přináší klientům několik významných výhod. Umožňuje komplexní správu podnikových procesů, což znamená efektivní řízení operací. Díky snadné integraci s dalšími systémy a aplikacemi je možné propojit různé části podnikání a dosáhnout tak lepšího toku informací. Systém je speciálně navržen pro potřeby středně velkých podniků, a proto je optimalizován pro jejich specifické požadavky. S využitím moderních technologií a uživatelsky přívětivého rozhraní nabízí systém pohodlné a efektivní pracovní prostředí pro uživatele. Díky systému dojde ve firmě například ke zrychlení procesů a jejich lepšímu řízení, ke zlepšení komunikace – například formou automatizace generování dokladů a odesílání zákazníkům. Nebo pokud firma například prodává prostřednictvím e-shopu, umožňuje přímé napojení na e-shop pomocí API. Dále umožňuje napojení na výrobní zařízení a napojení na Power BI, kvůli reportování dat.

Příkladem toho, jak může systém pomoci, je náš zákazník, společnost Packung, která podniká v sektoru obalových materiálů a vyrábí lepenkové obaly. Řešení HELIOS iNuvio využívá v ostrém provozu od začátku roku 2021. Vedení společnosti si pochvaluje hlavně zvýšení efektivity práce i firemních procesů a s tím spojenou finanční úsporu. Dalším spokojeným zákazníkem systému HELIOS iNuvio je například prodejce řezaných květin, hrnkových rostlin a floristických potřeb firma Tulipa Praha. Ta produkty HELIOS od Asseco Solutions používá již od roku 2014.

Podívejme se nyní na další možnosti z portfolia Asseco Solutions. Dokážete svým zákazníkům dodat například i produkty, které řeší docházku jejich zaměstnanců nebo plánování lidských zdrojů a další související oblasti?

Naším cílem se v poslední době stali specialisté poskytující komplexní služby v oblasti identifikačních systémů. Proto se od 1. prosince 2022 stala součástí společnosti Asseco Solutions společnost ANeT-Advanced Network Technology, poskytující komplexní služby v oblasti docházkových systémů, systémů pro plánování lidských zdrojů a dále přístupových a stravovacích systémů. ANeT je předním dodavatelem těchto systémů pro soukromý i veřejný sektor v České a Slovenské republice. Záměrem akvizice bylo doplnit naše portfolio právě o další specializovaná řešení, v tomto případě konkrétně o docházkový systém, software na plánování lidských zdrojů, přístupový systém a stravovací systém.

Můžete nám produkty ANeT-Advanced Network Technology, dnes už tedy produkty Asseco Solutions, poněkud přiblížit?

ANeT nabízí software i hardware vlastní výroby, který zahrnuje různě kombinovatelné moduly včetně aplikací pro automatické plánování pracovníků, práci s agenturami či mobilní aplikaci pro koncové uživatele, stejně jako několik typů přístupových terminálů od těch nejjednodušších po vysoce sofistikované. O kvalitě a komplexnosti těchto produktů a souvisejících služeb se již k dnešnímu dni přesvědčila takřka tisícovka firem, které je využívají.


Které vlastnosti vašich systémů považujete z pohledu vašich zákazníků za nejdůležitější?

O systémy HELIOS je velký zájem především díky jejich spolehlivosti a kontinuálním inovacím. Důvodem je i fakt, že jsou navrženy tak, aby byly komplexní, avšak zároveň otevřené pro různé oblasti využití. Integrovali jsme do nich prvky umělé inteligence a softwarových robotů, což pomáhá automatizovat a digitalizovat podnikové procesy. Současně aktivně pracujeme na rozšiřování možností integrace s dalšími aplikacemi, abychom vytvořili funkční celek, který efektivně podporuje potřeby moderních podniků a jejich digitální transformaci, vedoucí k maximální konkurenceschopnosti.

Jaká je vaše vize do budoucna. Co by měly vaše systémy splňovat?

Naše budoucí vize ERP systémů reflektuje aktuální trendy. Namísto jednoho velkého systému vidíme ekosystém menších, specializovaných aplikací v cloudu, propojených s umělou inteligencí. Každý klient si sestaví mix aplikací na míru svým potřebám. Uživatelské rozhraní bude intuitivní, přestože systém bude zajišťovat složité procesy. Systém se automaticky přizpůsobí uživateli a jeho akcím na základě analýzy dat a umělé inteligence. To zahrnuje dynamické vytváření formulářů, funkcí a řešení pro konkrétní situace. Naše systémy budou uživatele aktivně usměrňovat k efektivnímu řešení jejich potřeb a problémů.