EuroHPC vyhlásil řízení na dodavatele kvantového počítače, který bude v Ostravě

|
Zdroj: pixabay

Evropský společný podnik EuroHPC vyhlásil výběrové řízení na dodavatele nového kvantového počítače konsorcia LUMI-Q, který bude umístěn v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při VŠB-Technické univerzitě Ostrava a stane se prvním kvantovým počítačem v Česku. Náklady na pořízení systému jsou sedm milionů eur (zhruba 165 milionů korun).

Uzávěrka pro podání přihlášek do výběrového řízení je 2. dubna. Projekt bude spolufinancován společným podnikem EuroHPC a konsorciem LUMI-Q. Do celoevropského sdružení LUMI-Q jsou zapojeny Česko, Belgie, Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko a Švédsko.

„Kvantový počítač konsorcia LUMI-Q bude založen na supravodivých qubitech v topologii ve tvaru hvězdy, která minimalizuje počet tzv. výměnných (swap) operací, což umožňuje provádění velmi složitých kvantových algoritmů. Kvantový počítač bude obsahovat nejméně 20 qubitů,“ uvedla mluvčí IT4Innovations Zuzana Červenková.

Kvantový počítač bude propojen se superpočítačem Karolina, který z 35 procent rovněž spolufinancoval EuroHPC. „Kvantový počítač LUMI-Q bude k dispozici širokému spektru evropských uživatelů, od vědeckých komunit až po průmysl a veřejný sektor. Připravovaná kvantová výpočetní infrastruktura podpoří vývoj široké škály aplikací s průmyslovým, vědeckým a společenským významem pro Evropu a rozšíří evropskou superpočítačovou infrastrukturu o nové technologie,“ uvedla Červenková.

Ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations a koordinátor konsorcia LUMI-Q Branislav Jansík uvedl, že přístup k ostravskému kvantovému počítači získá nejen česká vědecká komunita, ale také všichni členové konsorcia. „Vzhledem k tomu, že je 50 procent nákladů na pořízení LUMI-Q kvantového počítače hrazeno evropským podnikem EuroHPC, budou k němu mít přístup také uživatelé z celé Evropy. V neposlední řadě je naším cílem zprostředkovat výpočty na kvantovém počítači průmyslovým podnikům,“ uvedl Jansík.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA), umělé inteligence (AI), kvantového počítání (OC) a jejich aplikací do dalších vědeckých, průmyslových i společenských oborů. Od roku 2013 provozuje nejvýkonnější superpočítačové systémy v Česku. Poskytuje je jak českým, tak zahraničním výzkumným týmům z akademické i soukromé sféry. V současné době IT4Innovations provozuje tři superpočítače.

Zdroj: ČTK