Fotovoltaický strašák padl. ČEPS otestoval přínos domácích elektráren

|
PxHere.com

České domácnosti se možná ještě letos budou moci za úplatu aktivně podílet na udržování stability tuzemské elektrizační sítě. Provozovatel přenosové soustavy státní podnik ČEPS úspěšně provedl ve spolupráci s energetickou firmou Delta Green první test zapojení domácností do služeb výkonové rovnováhy v Česku. V případě zpřístupnění možnosti by zapojení do systému mohlo zúčastněným domácnostem podle odhadů vynést vyšší tisíce korun ročně.

Test se uskutečnil v závěru loňského roku. Společnost Delta Green podle pokynů ČEPS k zvýšení odběru nebo dodávek elektřiny ve třech po sobě navazujících nocích na vybraném vzorku svých zákazníků testovala jejich schopnost cíleně měnit výrobní výkon či odběr elektřiny v domácnostech. To vše za účelem poskytování služeb výkonové rovnováhy v síti.

„Na dálku jsme v domácnostech řídili spotřebu a dodávku elektřiny do sítě, podle povelů ČEPS. Ovládali jsme baterie fotovoltaik, ale do budoucna chceme přidat i nabíjení elektromobilů, tepelná čerpadla nebo bojlery,“ popsal ředitel Delta Green Jan Hicl. Podle něj byl test velmi úspěšný. „Z celkem sedmi regulačních bloků jsme bez chyby prošli pěti. Výsledky předčily naše očekávání a ještě letos bychom chtěli službu spustit v ostrém provozu,” doplnil Hicl.

Pozitivně hodnotila výsledky testu i státní společnost. „Představují jeden z dalších milníků v rozvoji agregačních bloků a zapojení nejmenších zařízení do řízení elektrizační soustavy ČR,” uvedl ředitel sekce Energetický trh ČEPS Martin Kašák.

Zapojení domácností do služeb výkonové rovnováhy bude možná umožněno ještě letos. Nutností bude chytrý elektroměr. Lidé podle firem přitom nebudou nijak omezeni ve využívání svých spotřebičů. „Řídíme spotřebiče v předem domluvených intervalech a vždy tak, aby to nijak nenarušilo chod domácnosti a zároveň na tom lidé vydělali co nejvíce. Nemůže se stát, že ráno nebude teplá voda, nebo nabitý elektromobil,“ dodal Hicl.

Služby výkonové rovnováhy jsou důležité pro udržení stability elektrizační sítě. Poskytují je mimo jiné takzvaní agregátoři flexibility. To jsou subjekty, které využívají flexibilitu od většího počtu výrobců nebo spotřebitelů a přeměňují ji do standardních produktů, které nabízejí na různých trzích s elektřinou či službami výkonové rovnováhy.

V současnosti se do vyrovnávání sítě v Česku zapojují průmyslové zdroje. Podle Hicla je ale v domácnostech větší potenciál, protože nejsou limitovány průmyslovými procesy. Podle ČEPS zkušenosti ze západních trhů ukázaly, že agregátoři mohou nahradit fosilní elektrárny a umožňují přechod k digitální a udržitelné energetice.

Zdroj: ČTK