Jedná se o prolomení bankovního tajemství u advokátních úschov

|

Ministerstvo spravedlnosti a Česká advokátní komora (ČAK) chtějí snížit riziko zpronevěry peněz z advokátních úschov prolomením bankovního tajemství ve prospěch ČAK. Ministerstvo nyní návrh řeší s bankami a chtělo by ho uplatnit jako pozměňovací k novele zákona o advokacii, která ve Sněmovně prošla prvním čtením. Podle mluvčího ministerstva Vladimíra Řepky by součástí návrhu mělo být i omezení možnosti nakládat s penězi na daném účtu.

„V současné době velmi intenzivně pracujeme na dosažení vzájemné dohody mezi všemi dotčenými subjekty. Věřím, že brzy dosáhneme konsensuálního návrhu, který bude vyhovovat všem stranám,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Mluvčí ČAK Iva Chaloupková potvrdila, že stavovské sdružení se diskusí účastní. Snaží se na nich prosadit i to, aby přijatá opatření nezvýšila administrativní zátěž pro advokáty nad nezbytně nutnou míru.

„Česká advokátní komora konkrétně prosazuje zejména možnost prolomit bankovní tajemství tak, aby banky mohly poskytnout kontrolní radě ČAK na její žádost informace o stavu a pohybech na účtu advokátní úschovy,“ popsala mluvčí. „Je otevřená i dalším návrhům, které přispějí k bezpečnosti advokátních úschov, například vytvoření specifického bankovního produktu – úschovního účtu, z něhož by banka mohla peněžní prostředky vyplatit jen na předem stanovené účty odsouhlasené účastníky smlouvy o úschově,“ pokračovala.

Chaloupková doplnila, že jedním ze záměrů ČAK je zvýšit transparentnost advokátních úschov po kauze advokátky Heleny Sukové. Žena podle vyšetřovatelů zpronevěřila uschované peníze 44 klientů a celkem jim způsobila škodu přes 153 milionů korun. Policie advokátku obvinila v září roku 2022, návrh na obžalobu na ni doposud nepodala. „Lhůta na vyšetřování byla prodloužena do července,“ sdělil na dotaz ČTK mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Poškození klienti trvají na tom, že ČAK nenastavila systém, jenž by zpronevěrám peněz z advokátních úschov účinně zabránil. Komora je podle nich spoluzodpovědná za způsobenou škodu. Lidé, kteří přišli o celoživotní úspory, přirovnali svou situaci k podvedeným klientům zkrachovalého H-Systemu. ČAK trvá na tom, že nepochybila a že ani policie u Sukové dříve neodhalila žádná pochybení.

Zdroj: ČTK