Leadership coaching mění podnikatele na managery a managery na leadery

|

Jak ustát vysněné vrcholové pozice a nenechat si současně rozbořit osobní či rodinný život. Jak na cestě vrcholového řízení a naplňování cílů společnosti nepřeletět ten svůj. Jak hořet a nevyhořet. A jak uřídit nejen sebe, ale i stres. A v prvé řadě, jak se obklopit těmi správnými lidmi a vést je nově. O tom je novodobý leadership coaching.

Text: Andrea Považanová

Současný firemní a podnikatelský svět je zmaten neustálými změnami. Lidé jsou hladoví po odpovědích a nasměrování. Jsou hladoví po charismatických osobnostech, které jim řeknou „ano, máme odpovědi“, „ano, určíme vám směr“.

To je dnes pro střední management zásadní. Mít odpovědi, pojítko a směr. To je to, co očekávají od svých leaderů. Hlavními tématy současného leadershipu je tak prioritizace v silně zátěžové době kladoucí důraz na umění rozlišit, co je důležité, co je třeba zajistit z jiných zdrojů, a čemu je třeba říci ne. Současně je nutné držet vizi, strategii a často několik strategií paralelně pro případ nenadálé změny. To je velké téma posledních let. Jasně a rychle se rozhodovat.

Od manažera k leaderovi

V minulosti se leadership coaching zaměřoval na posílení klasických manažerských dovedností a vedení týmu standardními metodami plánování, kontroly a řešení konfliktů. V popředí byla témata Time managementu a vybalancování pracovního a osobního života. Manažeři hledali možnosti a způsoby, jak se co nejefektivněji integrovat do již vytvořeného, mnohdy celosvětového systému a udržet ho. To dnes už nestačí.

Hlavním požadavkem bylo udržet své místo na trhu a samozřejmě s jistou dávkou racionality růst. To vše však bylo podmíněno existencí více či méně stabilního prostředí, lokálního i mezinárodního. Existoval poměrně jasný či lépe řečeno predikovatelný rámec a filozofie nastavení firem. Leadeři se nemuseli až tak moc měnit ani být tolik ve střehu.

Dnes je situace mnohem komplexnější a žádá si nejenom maximalizaci lidského potenciálu, ale často i vytvoření pracovních pozic přímo na míru v souladu s konkrétními strategiemi a cíli.

Je to extrémní rozdíl. Současné prostředí firem ,ať celosvětové či vnitřní, je mnohem více turbulentní, více roztříštěné. Eskalují zcela nové přístupy a požadavky.

Andrea Považanová: Nejpodstatnější je, aby si leadeři uvědomili, že potřebují kvalitní následovníky.

Především: mít jasné myšlení v kontextu neustálé a rychlé změny. Na to je mnohdy nutné, aby se leadeři zastavili, poodstoupili mimo systém a vyhodnotili vše s patřičnou dávkou chladnokrevnosti, odvahy a současně relevantních dat.

To nejpodstatnější ale je, aby si leadeři uvědomili, že potřebují kvalitní následovníky. A že pokud i jim dopřejí možnost se rozvíjet, vše je pro ně následně jednodušší.

Aby se špičkoví leadeři mohli zaměřit na to podstatné, je nezbytné, aby se obklopili správnými lidmi. A nejen v tom jim leadership coaching ukáže cestu. Naučí je také používat emoční inteligenci, která je nezbytná pro udržení spolupráce a motivace. Takový leadership coaching, který v sobě zahrnuje kromě standardních parametrů také nejnovější techniky a poznatky z neurověd a vychází z prakticky neomezených rezerv mozkové kapacity, umí skvěle rozvinout a nastavit psychickou a mentální kondici a stabilitu daného manažera.

A pouze v tomto správně rozvinutém a nastaveném stavu jsou schopni leadeři opravdu efektivně motivovat své týmy a jasně je vést ke strategickým cílům, které jsou v dnešním chaotickém světě velkou výzvou.

Školení už nestačí

Za téměř 20 let mé praxe leadership coachingu mohu potvrdit, že ty podstatné změny se odehrávají ne v sále plném kolegů, ale na úrovni setkání Manager – Kouč, v prostředí uzavřeném třetím osobám. Tady lze hluboce prozkoumat vnitřní prostor a omezení, přenastavit vnitřního autopilota podvědomí i vědomí. Nastavit cíle a postupy k jejich dosažení. To vše pak přinese okamžitou změnu ve vnější realitě.

Spolu s fyzickou kondicí je pak takový „nový“ leader schopen velmi dobře čelit extrémní zátěži, ale také prožívat radost a naplnění z toho, že může své síly využívat na maximum.

Témata, která vyvstala v posledních letech, jsou témata, jak vytvořit rychlé a kvalitativně přínosné změny a adaptovat se na stále měnící se prostředí, jak udržet pojítko a jednotnou dynamiku v týmech i celé společnosti, jak motivovat a udržet zaměstnance.

Leadership coaching manažerovi ukáže cestu, po níž bude kráčet vpřed jako autentický a svou hodnotu znalý leader, který i sám sebe dlouhodobě oceňuje, motivuje a je emočně stabilní. Takový leader má kapacitu mluvit s lidmi a vyslyšet je. Lidé následují skvělé leadery. Takoví zaměstnanci jsou loajální a tvořiví.

Leadership coaching už není výjimkou

Bez kvalitních leaderů, kteří jsou na vysoké úrovni myšlení, sebeřízení a současně schopnosti se učit a rozvíjet, by byly jejich firmy brzy stranou dění. A právě toto si mnoho současných firem již jasně uvědomuje. Chce to někdy odvahu prozkoumat, kdo se takzvaně opravdu skrývá pod oblekem, ale přesně ten vztah, který si manažer během coachingu vybuduje sám se sebou, vede k poznání a silně ho povede k úspěchu a autenticitě.

Prvotní odvaha se vždy mnohonásobně vrací. Tradiční manažer má své neoddiskutovatelné kvality, v současné době se však potřebuje transformovat v leadera, který bude schopen udržet nové talenty.

Zjednodušeně řečeno: leadership coaching přetváří podnikatele na managery a managery na leadery. Každý jednotlivec s těmito ambicemi však nejprve potřebuje efektivně ovládnout sebeřízení, a až následně může efektivně řídit druhé.

Hlavní téma: prevence vyhoření

Jak se uchránit před zahlcením. Jak ustát vysněné vrcholové pozice a nenechat si současně rozbořit osobní či rodinný život. Jak na cestě naplňování cílů společnosti nepřeletět ten svůj. To jsou častá témata, která leadership coaching řeší, a při jejich naplnění dochází k velkým aha efektům. Témata prevence vyhoření a stress managementu jsou velmi častá.

A jelikož 95 % našeho chování ovládá náš podvědomý autopilot, je třeba přetvářet naše myšlení i tam. Pozitivní změny takto nastavené jsou pak trvalé.

Největší výzvy a témata současných leaderů jsou digitalizace, práce na dálku a mnohdy zajištění běhu plánu A, ale již současná realizace plánu B. Jejich úkolem je tedy otevřít mysl svých týmů a využít jejich potenciál. Kvalitní leader o sebe pečuje. Leadership coaching je tohoto nedílnou součástí.

Klienti mají možnost na sezeních poodstoupit a vidět, najít jasné a konkrétní cíle a řešení, které vedou ke globálním strategickým cílům.

V posledních letech také často pracuji se zadáním transferu z původního strategického nastavení firem do zcela nových konceptů, které podmiňuje nejen situace na trhu, mezinárodní globální změny, ale i home office, omezená možnost cestování či snaha o udržení socializace před robotizací. To jsou vše témata, jak dokázat velmi flexibilně čelit výzvám současného dění.

Z manažera leaderem

Když jsme tedy probrali, proč a jakým způsobem pracuje na osobnosti manažera leadership coaching, řekněme si, k jakému typu leadera tento proces míří a jaké konkrétní dovednosti by měl naučit.

Tedy: většina špičkových leaderů je pokorných. Udržují si mentální zdraví a sledují a vyhodnocují z pozice o krok stranou dlouhodobé benefity a maximální využití potenciálu svých lidí. Umějí říkat ne. Umějí rozlišit priority. Mají takzvaně chladnou hlavu a horké srdce. Jsou o několik kroků vpřed. Mají nadhled a uvědomují si důležitost lidského potenciálu svých týmů. Rozhodují se z místa odvahy a konkrétních dat nikoli strachu. Novodobí leadeři, kteří chtějí obstát, chtějí růst, chtějí vědět a v neposlední řadě chtějí poznat ostatní a znát jejich názor. Umějí získat důvěru a respekt svých lidí a maximálně využít jejich schopností, protože jsou ve vzájemné rezonanci.

A umějí také vypnout. Byť krátce, přesto efektivně odpočívat, nepřehlcovat se a udržet si radost a naplnění. Zklidnit mysl, vědět, jak mít přístup k mozkovým kapacitám a nezapomenout se smát.

Mgr. ANDREA POVAŽANOVÁ
Business Coach a strategický partner pro střední a vrcholový management firem. Vystudovala mezinárodní vztahy a diplomacii se zaměřením na personální management. Působila ve vysokých manažerských pozicích v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, mimo jiné na pozici HR ředitelky Ringier Axel Springer CR. Více než 20 let se věnuje koučinku specializovanému na rozvoj Leadershipu, Diverzitě týmů a Well-beingu. Mezi její klienty patří manažeři a leadeři společností jako jsou Dentons Europe, EY, KPMG, E.ON, PENTA, PPF, Baker & McKenzie, KB, Raiffeisenbank Allianz, Philips, Alfa Laval Central Europe, Kraft Foods, Markland Kotva, Wood & Company, GTS a další. Dlouhodobě také působí jako Inspirativní speaker a Leader pro ženy, které podporuje v jejich kariéře a pozicích ve společnosti.

Napsat komentář