Lékaři mohou nově díky umělé inteligenci sledovat na dálku stav srdce pacienta

|

Lékaři se mohou o případném zhoršení stavu pacienta se srdečním onemocněním nyní dozvědět zavčas nebo ho i předpovědět. Napomoct tomu může nový projekt, který s pomocí umělé inteligence (AI) dokáže vyhodnotit získaná data na dálku skrze chytré hodinky pacienta. Systém Joseph vypracovali odborníci ze společnosti Medical Data Transfer (MDT) a z Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT AV ČR). O projektu informovala Technologická agentura ČR (TA ČR).

Systém Joseph funguje na on-line platformě, na které provádí automatickou analýzu EKG a předpovídá srdeční arytmie. Projekt je součástí telemedicíny, což je přenos lékařských informací od pacienta k doktorovi na dálku například skrze video nebo chytrý telefon. V současné době se těší oblíbenosti, protože podle tiskové zprávy je mnohem méně nákladná a pomáhá zrychlit diagnostiku.

„Vyvinutý on-line systém může velmi pozitivně ovlivnit prognózu pacienta, neboť zajišťuje včasnou diagnostiku jeho zdravotního stavu. Navržené řešení bezesporu přispěje k redukci délky léčby pacientů. Při porovnání s konvenční nemocniční léčbou to povede i k finančním úsporám,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Systém tvoří dva základní bloky – serverová aplikace s webovým rozhraním a autonomní EKG řešič. Aplikace přijímá EKG data z mobilních zařízení, jako jsou například chytré hodinky a ukládá je do zabezpečeného datového úložiště. EKG řešič tato data automaticky analyzuje, samostatně vyhodnocuje a ukládá k ověření. Značné množství dat technologie analyzuje v reálném čase a následně je využije k vyhotovení zprávy z vyšetření včetně potřebných statistik a téměř bez zásahu uživatele.

„Jako hlavní řešitelé projektu jsme poskytli databázovou banku EKG záznamů s rozmanitým spektrem popsaných patologií pro sestavování tréninkové databáze pro strojové učení. Data pocházejí z našich záznamů a jsou systematicky rozdělena do osmi kategorií – fibrilace síní, AV blok, šum, síňové extrasystoly, komorové extrasystoly, sinusový rytmus, supraventrikulární tachykardie a komorová tachykardie,“ řekla Veronika Bulková z MDT. Specialisté z ÚPT AV ČR k tomu vyvinuli techniky, které vyhledávají specifické chování EKG křivky.

Aplikace byla od počátku projektu tvořena prospektivně, což znamená, že je předurčena pro dlouhodobou spolehlivost. TA ČR podpořila projekt více než 13 miliony korun v programu ministerstva průmyslu a obchodu Trend.

Zdroj: ČTK