Ministerstvo financí překvapilo odvoláním při arbitráži o solárech

|

Společnosti G.I.H.G, Radiance Energy Holding a Natland Investment Group překvapilo rozhodnutí ministerstva financí odvolat se ke švýcarskému soudu proti výsledku arbitráže kvůli investicím do solárních elektráren v Česku. Zástupce těchto společností Frank Schulte sdělil, že švýcarské soudy už v minulosti podobnou českou žádost odmítly. Arbitrážní tribunál vydal konečné rozhodnutí v polovině prosince, přiznal společnostem náhradu škody 350 milionů korun a náklady řízení, což podle Schulteho znamená celkovou částku 536 milionů korun.

Ministerstvo financí oznámilo, že podalo ke Spolkovému nejvyššímu soudu Švýcarska návrh na zrušení arbitrážního nálezu. „Toto rozhodnutí ministerstva financí nás překvapilo, jelikož už v roce 2020 švýcarské soudy stejnou žádost smetly ze stolu a přikázaly České republice uhradit i náklady řízení. Od té doby se na podstatě sporu nic nezměnilo. Klademe si tedy otázku, zda se stát chová jako řádný hospodář,“ uvedl Schulte.

Spor se týkal zavedení solárního odvodu pro fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010. Podle nálezu arbitráže z roku 2017 Česko porušilo záruku stability uvedenou v zákoně o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

V následné fázi sporu se rozhodovalo o vyčíslení náhrady škody. Arbitrážní tribunál přitom zohlednil námitku české strany, že při stanovení výše náhrady škody musí být respektována pravidla EU upravující poskytnutí veřejné podpory. Rozhodl, že společnostem patří 15,8 procenta nárokované sumy, náklady na právní zastoupení a náklady řízení.

„Od začátku řízení, tedy od roku 2013, jsme v uplynulých deseti letech jasně vyjadřovali ochotu k dialogu a hledali vzájemná přijatelná řešení, aby bylo možné omezit jak soudní spory, tak související náklady pro všechny zúčastněné. Stát se ale konstruktivní debaty odmítá jakkoliv účastnit,“ uvedl Schulte. Podle něj Česku od rozhodnutí arbitrážního soudu, tedy od 15. prosince, nabíhají úroky z prodlení.

Arbitráž se týkala legislativních opatření přijatých v roce 2010, kdy Česko rozhodlo o zrušení pobídek, které mimo jiné vedly ke skokovému nárůstu počtu solárních elektráren. Kvůli rozhodnutí vedli investoři do solární energie proti Česku sedm arbitrážních řízení, šest z nich Česko v minulosti s konečnou platností vyhrálo.

Zdroj: ČTK