Mírná většina menších podniků a živnostníků je pro přijetí eura

|

Ukázala to anketa mezi členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se uskutečnila letos 16. až 19. ledna mezi téměř 600 podnikateli a živnostníky. Výsledky znamenají posun v názorech podnikatelské veřejnosti. Při předchozích výzkumech členská základna asociace přijetí eura vcelku odmítala.

Na otázku, zda je dotázaný pro přijetí eura, odpovědělo zhruba 39 procent respondentů „ano, určitě, jakmile bude ČR plnit takzvaná maastrichtská kritéria“. Dalších 12 procent zvolilo variantu „ano, ale později podle situace“. Proti přijetí eura se vyslovilo mírně přes 39 procent dotázaných. Pro přibližně deset procent respondentů není otázka přijetí nebo nepřijetí společné měny důležitá a jedno procento na tuto věc nemá názor.

„Názorový posun je zde nezpochybnitelný. Na druhou stranu ale musíme varovat před jednoznačnou interpretací výsledku šetření, protože většinová podpora je těsná a je třeba zdůraznit, že v rámci statistické chyby mohl být výsledek stejně dobře v podobě podpory nižší než polovina respondentů,“ uvedl předseda představenstva asociace Josef Jaroš.

Obvykle panuje přesvědčení, že podpora eura mezi podnikateli roste úměrně s tím, jak je pro ně důležitý export. Podle této úvahy exportéři euro podporují a ostatní podnikatelé v tom jsou podstatně vlažnější. Výzkum to v jisté míře potvrdil, nikoliv však důsledně. Podpora eura sice roste s tím, jak je pro podnikatele důležitý export, avšak i mezi těmi, kteří neexportují vůbec, je podpora společné evropské měny téměř poloviční.

Výzkumníci položili v dotaznících i hypotetickou otázku, jaký názor na přijetí eura by měli respondenti v případě, že by v budoucnu nastala volba „buď euro, nebo odchod z EU“. V této volbě by euro a setrvání v EU vybralo 63 procent dotázaných. Necelá třetina respondentů by pak volila opuštění EU. Zbytek na takto položenou otázku neměl názor.

Členové asociace jsou většinově přesvědčeni, že o přijetí eura by mělo být referendum. Určitě si to myslí 37 procent respondentů, „spíše ano“ odpovědělo dalších 16 procent. Jednu z forem souhlasu tak vybralo 53 procent dotázaných. Za zbytečné považuje referendum 44 procent členů asociace.

Zdroj: ČTK