Od ledna do března přibylo 4685 firem, nejvíc za šest let

|

V ČR v prvním čtvrtletí přibylo 4685 firem, nejvíc za posledních šest let. V období od ledna do konce března vzniklo 8339 společností, což bylo nejvíce od posledního čtvrtletí 2018. Zároveň jich v tomto období zaniklo 3654. Vyplývá to z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz, kterou poskytla společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

„Firmám se v Česku v letošním roce daří. Vedle toho, že jich hodně vzniká a méně zaniká, pozorujeme také nízkou míru bankrotu, a to navzdory množství krachujících firem v okolních zemích,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Během února a března připadlo na deset zaniklých firem 25 nových, takže tempo nárůstu je poměrně vysoké.

Za posledních 12 měsíců vzniklo v ČR 29.237 společností, nejvíce v Praze, a to 14.715. V Jihomoravském kraji jich bylo 3544 a v Moravskoslezském kraji 2142. Zároveň zaniklo 15.531 firem, nejvíce v Praze, v Jihomoravském kraji a v Moravskoslezském kraji.

Nejrychleji přibývaly firmy ve Zlínském kraji, kde připadlo 32 nových firem na deset zaniklých, dále pak na Vysočině, kde vzniklo 28 firem na deset zaniklých. Naopak nejpomaleji se počet firem zvyšoval v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde připadlo 11 nových firem na deset zaniklých.

Nejvíce firem v posledních 12 měsících vzniklo v obchodu, 3689. V odvětví nakládání s nemovitostmi jich bylo 3459 a ve zpracovatelském průmyslu 3103. Nejvíce firem zaniklo v obchodu, a to 4810. V nakládání s nemovitostmi jich bylo 3028 a v profesních, vědeckých a technických činnostech 2080.

Nejrychleji přibývaly firmy v sektoru výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, kde připadlo za posledních 12 měsíců 67 nových firem na deset zaniklých. Následuje odvětví s označením ostatní činnosti s 54 novými firmami na deset zaniklých. Úbytek firem naopak zaznamenává odvětví těžby a dobývání, kde připadá pouze pět nových firem na deset zaniklých a také obchod s osmi a peněžnictví a pojišťovnictví s devíti novými společnostmi na deset zaniklých.

Zdroj: ČTK