OKD dokončuje generální opravy dobývacích kombajnů za 66 milionů korun

|
pixabay

Těžební společnost OKD dokončuje generální opravy posledního ze tří dobývacích kombajnů. Jejich renovace dohromady za 66 milionů korun umožní dosáhnout plánovaného objemu těžby, stroje budou spolehlivější a efektivnější.

Renovace každého ze tří dálkově řízených šedesátitunových kombajnů, sloužících k odřezávání uhelné masy, a tedy dobývání uhlí v porubech dolu ČSM, trvala přibližně dva měsíce. „Při renovaci se každý kombajn demontuje doslova do šroubku, aby se všechny součásti mohly zkontrolovat. Poté se opotřebované díly jako například ramena, vrátky či pojezdy nahradí novými nebo opraví. Generální oprava se týkala také elektrických rozvodů,“ uvedl Radim Mikula, mechanik OKD, který je zodpovědný za opravy dobývacích strojů.

Mluvčí upřesnila, že menší opravy měly na starosti dílny OKD. Renovaci větších celků včetně výroby potřebných součástí dělala polská pobočka německé firmy Eickhoff, výrobce dobývacích kombajnů používaných v OKD.

„Zrenovované kombajny nasadíme v porubech, od nichž v letošním roce očekáváme nejvyšší těžbu. Celkem chceme ze severní a jižní lokality Dolu ČSM vydobýt 1,2 milionu tun uhlí,“ řekl hlavní mechanik OKD Antonín Míra.

Těžební společnost používá šest dobývacích kombajnů. V provozu bývají současně tři, zbylé se připravují na provoz v nových porubech. „Po dokončení poslední plánované generální opravy budou všechny provozované dobývací kombajny v optimálním stavu,“ doplnila mluvčí.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží se už jen v Dole ČSM. OKD zaměstnává přibližně 3300 lidí, z nichž je 2400 kmenových zaměstnanců. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vyprodukuje asi 1,2 milionu tun uhlí. Hospodaření firmy skončilo loni ziskem, který před účetními operacemi souvisejícími s tvorbou rezerv bude činit kolem 1,5 miliardy korun. Vlastníkem společnosti je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

Zdroj: ČTK