Pozemkový úřad navýší po deseti letech pachtovné  

|
Zdroj: freepik.com

Zemědělci budou po deseti letech platit vyšší pachtovné za pronájem zemědělské půdy ve vlastnictví státu. K navýšení sazby přistoupil Státní pozemkový úřad (SPÚ), protože podle něj už neodpovídala ekonomickým podmínkám v zemědělském sektoru. Řekla to ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová a ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Sazbu stanoví úřad podle jednotlivých výrobních oblastí a plodin. Navýšení pachtovného navýší příjmy státního rozpočtu zhruba o 150 milionů korun ročně. 

Nejvyšší sazbu pachtovného budou mít zemědělci v horských výrobních oblastech, a to 12,5 procenta. Zhruba o polovinu nižší sazbu mají bramborářsko-ovesné oblasti. V kukuřičné oblasti to jsou čtyři procenta. Nejnižší sazbu, tedy 3,6 procenta, nastavil úřad pro řepařskou výrobní oblast. Doposud platili zemědělci za nájem půdy 2,2 procenta od roku 2014. 

V původním loňském plánu chtěl úřad změnit sazbu na jednotných 5,8 procenta. Výborný ale jednotnou sazbu pro všechny oblasti nepodpořil a připravili s pozemkovým úřadem systém, který bude zohledňovat výrobní oblasti a bude podle něj spravedlivý. Ministr také zdůraznil, že výše pachtovného nikde nebude nad cenami tržního nájemného. „Stát nebude do budoucna tím, kdo by táhl nájemné a pachtovné nahoru, budeme vždy pod tržním nájmem,“ řekl Výborný. 

Pozemkový úřad spravuje zhruba 54.000 nájemních a pachtovných smluv. Zvýšenou procentuální sazbu úřad podle Maradové účtuje už od 1. března pro nové smlouvy. U dříve uzavřených smluv zahájí SPÚ rozsáhlou aktualizaci, nové pachtovné plánují podle ředitelky účtovat v období od 1. října letošního roku do konce září v příštím roce. 

Aktualizace se nebude týkat speciálních smluv uzavřených na dobu určitou nebo pro výsadbu vinic, chmelnic či sadů a také smluv, kde dosavadní pachtované přesahuje cenu vypočítanou podle nových pravidel. 

Maradová uvedla, že navýšení sazby vychází z analýzy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, která podle ní potvrdila, že dosavadní výše neodpovídá ekonomickým podmínkám v sektoru. „S přihlédnutím k predikci vývoje cen zemědělských pozemků je navýšení zodpovědným rozhodnutím,“ dodala. 

Pozemkový úřad při výpočtu pachtovného vychází z platné vyhlášky ministerstva zemědělství, která stanovuje průměrné ceny zemědělských pozemků pro jednotlivá katastrální území. Stanovuje se podle ní také daň z nemovitosti. 

Zdroj: ČTK