Přestavba teplárny v Uherském Hradišti-Mařaticích získala kladné stanovisko EIA

|
Zdroj: pexels.com

Plánovaná přestavba teplárny v Uherském Hradišti-Mařaticích získala od krajského úřadu kladné stanovisko EIA, v němž se posuzuje vliv stavby na životní prostředí. Dokument je dostupný na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje. Namísto uhelného prachu se bude v teplárně po modernizaci spalovat zemní plyn a komunální odpad.

Právě výstavbou zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), které je součástí chystaného přebudování teplárny, se krajský úřad v procesu EIA zabýval. „Modernizace by měla být dokončena v roce 2028 a ZEVO s kapacitou 15.000 tun odpadu ročně vyrobí pro zákazníky v Uherském Hradišti polovinu tepla a teplé vody,“ uvedli zástupci společnosti CTZ. V Uherském Hradišti žije přibližně 25.000 lidí.

Udělení kladného stanoviska EIA považuje jednatel podniku Kamil Ondra za první velký milník v přípravě výstavby ZEVO. Zároveň je podle něj potvrzením, že vliv zařízení na životní prostředí v Uherském Hradišti bude zanedbatelný. „Za poslední dva roky jsme prošli řadou diskusí o možném vlivu ZEVO na životní prostředí a jsem rád, že naše závěry o minimálním vlivu potvrdil i nezávislý, státem autorizovaný odborník a máme finální stanovisko od krajského úřadu,“ řekl Ondra.

Vydané stanovisko obsahuje 17 podmínek, které musí společnost CTZ při modernizaci teplárny dodržet. Osm se týká přípravy výstavby ZEVO, šest výstavby a tři provozu zařízení. „V rámci přípravy projektu tyto podmínky směřují k předcházení a eliminaci potenciálních dopadů na životní prostředí, ve fázi stavby na minimalizaci prašnosti, hluku a znečištění navazujících komunikací a pro provoz ZEVO jsou to požadavky na kontrolní měření hluku a emisí včetně jejich kontinuální dostupnosti pro veřejnost,“ uvedl Ondra.

Spalování odpadu v teplárně odmítala petice z roku 2020 s 2727 platnými podpisy. Její signatáři preferovali spalování zemního plynu. Kritizovali, že plánované ZEVO je kapacitně naddimenzované, obávali se také zvýšených emisí.

Spalování uhelného prachu by teplárna v Mařaticích měla podle harmonogramu modernizace ukončit letos a přejít místo něj na spalování plynu. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu. V roce 2021 schválili změnu paliva v teplárně na plyn a odpad zastupitelé Uherského Hradiště a následně i valná hromada společnosti CTZ.

Zdroj: ČTK