Sněmovna podpořila výjimku u DPH pro malé firmy z EU 

|
Zdroj: freepik.com

Malé firmy se sídlem v jiném členském státu Evropské unie, které za kalendářní rok nepřekročí obrat dvou milionů korun, by nově nemusely spadat do režimu plátců DPH. Změnu jejich postavení upraví novela zákona o DPH, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Norma kromě toho také zpřesňuje podmínky, kdy bude možné uplatnit nižší sazbu DPH u staveb pro bydlení a pro sociální bydlení. Jde o rozsáhlou novelu, která obsahuje pět stovek novelizačních bodů. 

Podle současného zákona nepodléhají povinnostem spojeným s DPH, jako jsou kontrolní hlášení či platba daně, české firmy, jejichž obrat za posledních 12 měsíců nepřekročí dva miliony korun. Firmy se sídlem v zahraničí podléhají povinnostem k DPH od prvního obchodu uskutečněného v Česku. Novela převádí do českého práva evropskou směrnici, která by měla umožnit využívat výjimku i malým firmám se sídlem v jiném členském státu EU. Směrnice zároveň umožní malým českým firmám za stejných podmínek využívat v jiných zemích EU režim neplátce DPH. 

Novela také zpřesňuje podmínky, za kterých bude možné využívat nižší sazby DPH na stavební práce. Nově se pro daňové účely budou stavby posuzovat podle účelu užívání, jaký je u nich zapsaný v základních registrech. Pokud stavba ještě nebude zapsaná v katastru nemovitostí, bude se posuzovat podle projektu a stavebního povolení. 

Novela naopak nijak neupravuje výši sazeb DPH. Ty se změnily v letošním roce, kdy kabinet jako součást rozpočtové konsolidace sloučil snížené sazby ve výši deset a 15 procent do jedné dvanáctiprocentní. Základní sazbu 21 procent ponechal ve stejné výši. Zároveň změnil rozložení položek v jednotlivých sazbách, ze snížené sazby vypadlo například kadeřnické a holičské služby nebo točené pivo. 

Zdroj: ČTK