V nouzi bude pomáhat družicový systém Galileo

Evropská komise ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) vyvíjí a testuje novou družicovou službu nouzového varování (EWSS). Mělo by fungovat přes družicový systém Galileo a umět do 60 sekund upozornit obyvatele na hrozící přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem. Služba by měla být zprovozněna v roce 2025.