V dubnu klesl počet bankrotů podnikatelů i návrhů na ně 

|

Za duben bylo v ČR vyhlášeno 468 bankrotů podnikatelů, což bylo o 17 méně než v březnu. Zároveň bylo podáno 465 insolvenčních návrhů, meziměsíčně o 42 méně. Vyplývá to z analýzy dat portálu Informace o firmách, kterou poskytla společnost CRIF. V obou případech ale šlo proti loňskému roku o nadprůměrné hodnoty. 

„Od začátku letošního roku pozorujeme zvýšené počty podnikatelských bankrotů. Zatímco loni zbankrotovalo průměrně 415 podnikatelů měsíčně, letošní průměr dosahuje 470, tedy o 13 procent více. Zároveň proti loňsku pozorujeme i vyšší počet insolvenčních návrhů, takže lze očekávat růst počtu bankrotů i v následujících měsících,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. 

Nejvíce bankrotů podnikatelů bylo v dubnu vyhlášeno v Jihomoravském kraji, a to 61. V Praze jich bylo 58 a v Moravskoslezském kraji 57. Nejméně jich bylo na Vysočině se 14 bankroty nebo na Královéhradecku se 17 bankroty. Nejvyšší míru podnikatelských bankrotů za posledních 12 měsíců vykazuje Karlovarský kraj s 83 bankroty a Ústecký kraj se 74 bankroty na každých 10 000 aktivních subjektů. 

V rámci odvětví bylo v dubnu nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlášeno ve stavebnictví, a to 131. V obchodu jich bylo 72 a ve zpracovatelském průmyslu 63. Pouze jeden podnikatel v dubnu zbankrotoval v odvětví informačních a komunikačních činností. Dlouhodobě nejvyšší míru bankrotu vykazuje odvětví dopravy a skladování, kde za posledních 12 měsíců zbankrotovalo 67 z 10 000 registrovaných subjektů a stavebnictví se 43 bankroty na 10 000 podnikatelů. 

Nejnižší míru bankrotů opakovaně vykazují odvětví poskytující vzdělávací, zdravotnické a sociální služby, kde CRIF eviduje sedm bankrotů na 10 000 podnikatelů. 

Zdroj: ČTK