V nouzi bude pomáhat družicový systém Galileo

|

Evropská komise ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) vyvíjí a testuje novou družicovou službu nouzového varování (EWSS). Mělo by fungovat přes družicový systém Galileo a umět do 60 sekund upozornit obyvatele na hrozící přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem. Služba by měla být zprovozněna v roce 2025.

Připravovaná služba družicového systému Galileo bude podle agentury vysílat výstražné zprávy do chytrých telefonů nebo kompatibilních navigačních zařízení obyvatel ohrožených různými typy katastrof. Služba EWSS bude poskytovat podrobnosti o nebezpečí, jeho závažnosti, době vzniku, očekávané době trvání a další pokyny na základě polohy uživatele. Obsah zpráv bude vznikat ve spolupráci s vnitrostátními orgány zasažených území.

„Středobodem činnosti vesmírného programu EU jsou vždy koncoví uživatelé. Snažíme se nadále rozvíjet a nabízet služby, které přispívají k bezpečnosti a blahu evropských občanů,“ uvedl ředitel EUSPA Rodrigo da Costa. „Nouzové varování v rámci systému Galileo je příkladem našeho úsilí o odolné řízení rizik a reakci na ně,“ dodal.

Služba je důležitá zejména pro odlehlé venkovské evropské regiony s omezeným signálem na mobilních zařízeních, uvedla EUSPA. Přínosem je podle agentury také v případech výpadků výstražných systémů v důsledku vysokého provozu nebo škod způsobených přírodními katastrofami, jako jsou požáry, záplavy nebo zemětřesení.

Služba pro obyvatele EU bude plně zprovozněna v příštím roce. Aktuální testování podle agentury prokazuje schopnost rychlé reakce už nyní. Orgány civilní ochrany jednotlivých států EU si v testech ověřily schopnost systému distribuovat nouzovou zprávu obyvatelům ohrožených oblastí za méně než 60 sekund.

Služba bude k dispozici státním orgánům civilní ochrany v EU zdarma. Členské státy ji mohou aktivovat prostřednictvím družicového systému Galileo. Evropská komise a EUSPA proto vydaly dokument Common Alert Message Format Specifications, který poskytuje technické podrobnosti.

Agentura EUSPA sídlí v Praze a má dvě pozemní operační střediska v Itálii a v Německu. Vedle správy družicového systému Galileo agentura sdružuje také řízení dalších kosmických programů EU. Projekt v hodnotě deset miliard eur (v převodu zhruba 248 miliard korun) je pojmenován po italském astronomovi Galileu Galileovi. Jedním z cílů systému 24 družic je poskytnout nezávislý vysoce přesný systém určování polohy, aby se evropské politické a vojenské orgány nemusely spoléhat na americký systém GPS nebo ruský systém Glonass. Galileo je se svou přesností na méně než jeden metr přesnější než americký systém GPS, který má přesnost na tři metry. Využívání základních, méně přesných služeb Galileo, je bezplatné pro každého. První testovací služby začal systém Galileo poskytovat v roce 2016. Plný operační režim byl uveden do provozu v roce 2019.

Zdroj: ČTK