White & Case významně rozvine oddělení sporů

|

„Rok 2023 hodnotíme jako velmi úspěšný,“ říká řídící partner české kanceláře White & Case Vít Stehlík. „Věříme, že dosáhneme tržeb na úrovni roku 2021, který byl výsledkově jedním z nejlepších za dobu existence naší pobočky v Praze,“ dodává v našem partnerském rozhovoru, v němž se dostáváme rovněž k zásadním aktuálním mandátům kanceláře, návratu Petra Pánka z prezidentské kanceláře, znovuvytvoření Slovak desku nebo k plánům na rok 2024.

Blíží se konec roku 2023. Jaký byl pro White & Case v České republice?

Rok 2023 hodnotíme jako velmi úspěšný. Předchozí rok byl poznamenaný začátkem ruské agrese na Ukrajině a bezprecedentními proinflačními tlaky vyvolanými zejména energetickou krizí a dopady státních podpor ekonomiky z období pandemie covidu. V letošním roce sice výše uvedené negativní jevy investiční prostředí nadále ovlivňovaly, nicméně investoři se s nimi dokázali lépe vypořádat. To se projevilo zejména ve zvýšené aktivitě v oblasti fúzí a akvizici v celém regionu střední a východní Evropy a rovněž v oblasti financování. Nelze však pominout transakce, projekty či spory, které jsou důsledkem výše uvedených negativních jevů, ať již v energetice, a to především v oblasti plynárenství, či v jiných oblastech více či méně ovlivněných důsledky ruské agrese na Ukrajině a s tím souvisejícími sankcemi proti ruským subjektům. Narůst práce se tak projevil prakticky ve všech našich praxích.

A jaký byl rok 2023 v Evropě a globálně?

Do určité míry platí pro hodnocení roku z globálního pohledu totéž, co pro zdejší region. Obecně lze říct, že rok 2023 přinesl určité oživení ekonomických aktivit, z čehož profituje i poradenský byznys, včetně právních služeb. Změn v globální ekonomice neubývá a vidíme tak opět nové trendy, ať již je to oblast digitální ekonomiky či rozvoj udržitelné energetiky, nebo také citelně zvýšený infrastrukturní rozvoj v oblasti Blízkého východu, kde se tempo ekonomického růstu nezadržitelně vzdaluje ostatním významným ekonomickým oblastem. Naše firma se musí těmto trendům přizpůsobit, což se jí daří, a rok 2023 by měl být pro White & Case úspěšný i v globálním měřítku.

Jaké očekáváte za letošní rok tržby?

Věříme, že dosáhneme tržeb na úrovni roku 2021, který byl výsledkově jedním z nejlepších za dobu existence naší pobočky v Praze. Za to samozřejmě vděčíme našim klientům, kteří nám nadále projevují důvěru, zejména, pokud jde o komplexní mezinárodní i lokální projekty a transakce, či významné spory, a našemu skvělému týmu, který je dlouhodobě hodnocen renomovanými rankingovými agenturami jako nejlepší na trhu.

Proměnila se letos nějak zásadněji struktura White & Case či počet vašich právníků?

Fungování týmu pravidelně vyhodnocujeme a snažíme se, aby všechny pozice zastávaly osoby, které jsou pro danou oblast nejvhodnější. Život právní kanceláře s sebou přináší přirozené změny vyplývající z kariérních rozhodnutí jednotlivých členů týmu, mnohdy ve světle možností dalšího rozvoje daných velikostí naší kanceláře. V letošním roce tak zejména z těchto důvodů došlo na seniorních pozicích k několika změnám, přičemž většina těchto našich dnes již bývalých kolegů zastává významné role v konkurenčních advokátních kancelářích. I to svědčí o tom, že na nedostatek talentovaných kolegů či kolegyň si rozhodně nemůžeme stěžovat. A když jsme u talentovaných kolegů a kolegyň, nemůžu nezmínit rozšíření našeho týmu mezinárodních partnerů o Evu Svobodovou a Petra Hudce v oblasti kapitálových trhů a čerstvě, s účinností od začátku roku 2024, rovněž Václava Žaloudka, který v naší pobočce vede oddělení sporů, a dále, ke stejnému datu, rozšíření týmu lokálních partnerů o Radka Krause v bankovní skupině a Davida Wilhelma ve skupině projektové. Každoročně posilujeme rovněž na juniorních pozicích, takže velikost našeho týmu zůstává bez významných výkyvů. Obecně můžu s potěšením podotknout, že míra fluktuace je u nás poměrně nízká, což věříme, že souvisí i s kvalitním a inspirativním pracovním prostředím, které se snažíme vytvářet. Příští rok nás čeká rekonstrukce našich prostor, takže myslíme i na pracovní prostředí ve fyzickém slova smyslu.

Je to takhle ideální? Nebo byste rádi dále nabírali? Koho případně sháníte?

Ideální není nic, respektive nikdy ne dost dlouho. Nicméně po posílení naší sporové praxe, která bude mít opět ve svém čele mezinárodního partnera, nevidíme žádné zjevné nedostatky z pohledu šíře a rozmanitosti našich právních služeb pro potřeby našich klientů. Samozřejmě budeme kontinuálně hledat nové talenty, zejména na juniorních pozicích. Nejlepší náborovou praxí se v tomto ohledu ukázal náš program pro stážisty z řad studentů právnických fakult, který se snažíme neustále rozvíjet.

Pojďme si, prosím, současnou White& Case ještě lépe představit. Můžete nám popsat některé mandáty, o kterých můžete mluvit?

V letošním roce jsme například poskytovali poradenství společnosti ENERGO-PRO a.s. v souvislosti s emisí seniorních nezajištěných dluhopisů v objemu 300 milionů eur. Šlo o zcela unikátní transakci, protože na dluhopisy se vztahuje záruka poskytnutá United States International Development Finance Corporation, americkou rozvojovou agenturou, která je součástí systému státní správy USA, což z této transakce činí první svého druhu v Evropě.

Rovněž jsme zastupovali upisující banky při první mezi národní emisi zelených krytých dluhopisů na českém trhu vydaných společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s., v objemu 500 milionů eur a na první mezinárodní emisi zelených MREL dluhopisů na českém trhu vydaných společností Raiffeisenbank, a.s. v objemu 500 milionů eur. Poradenství na takovýchto pionýrských transakcích vyžaduje zkušený tým právníků soustředících se výhradně na kapitálové trhy a v tomto ohledu je naše praxe kapitálových trhů co do zkušeností a velikosti týmu na českém trhu rovněž unikátní. Do značné míry unikátní transakcí byl rovněž převod úvěrového portfolia Sberbank do České spořitelny.

Kromě samotného převodu portfolia jsme zastupovali insolvenční správkyni i v souvislosti s mezinárodními sankcemi před sankčními orgány v několika jurisdikcích – České republice, Belgii, Velké Británii, USA či Lucembursku. Jde o největší insolvenční řízení co do objemu aktiv i objemu pohledávek věřitelů. Na tomto poradenství se podílela většina našich praxí, zejména bankovní a restrukturalizační tým, dále tým fúzí a akvizic a soutěžní tým. Co do velikosti a rozsahu je nutné zmínit poradenství, které naše kancelář poskytovala skupině PPF v rámci prodeje 50procentního podílu plus jedné akcie v aktivech společnosti PPF Telecom Group v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a Slovensku společnosti Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&) a v rámci zakládání společného podniku mezi PPF Group a e& ve vztahu k těmto aktivům.

Náš pražský tým fúzí a akvizic vedený Janem Andruškem opět prokázal, že je schopen podpořit klienta při realizaci i těch nejkomplexnějších mezinárodních transakcí. Velmi potřebným a svým způsobem průlomovým byl projekt výstavby a provozu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, který je prvním úspěšným dálničním PPP projektem (tzv. Public Private Partnership) v České republice, na kterém se podílí jak veřejný, tak soukromý sektor. Projekt získal prestižní ocenění za nejlepší evropský PPP projekt roku 2021. Mezinárodní ocenění bylo vyhlášeno na konci roku v renomované ročence Project Finance International, která již 25 let celosvětově monitoruje nejvýznamnější transakce v oblasti projektového financování dopravních staveb, infrastruktury a energetiky. Rekonstrukci stávajících a výstavbu nových úseků D4 a I/20 v celkové délce 48 km mezi Příbramí a Pískem zajišťuje francouzský koncesionář Via Salis s.r.o., který bude následně dálnici po dobu 25 let i provozovat. Financování výstavby je zajištěno kombinací zdrojů koncesionáře a externího financování. Na přípravě projektu se vedle zástupců Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury ČR podílela Česká spořitelna v roli finančního poradce, naše advokátní kancelář jako právní poradce a Siebert + Talaš v roli hlavního technického poradce. Mimochodem oblast PPP projektů bude pro Českou republiku velmi relevantní jako způsob realizace zejména dopravní infrastruktury, a bude tak představovat příležitost pro naši projektovou praxi s unikátními zkušenostmi s těmito projekty.

Jestli se nemýlím, z mise u prezidenta Pavla se nedávno vrátil Petr Pánek. Bude mít v kanceláři opět i mezinárodní úkoly?

Ano, naše kancelář srdečně přivítala zpět Petra Pánka, který se vrátil ze své mise v týmu prezidenta Petra Pavla. Petr Pánek mimochodem v roce 2023 oslavil 20 let svého působení ve White & Case. Jeho působení na Hradě vnímáme jako uznání jeho zkušeností, rozhledu a morální integrity. Petr se v rámci naší kanceláře soustředí na rozvoj nemovitostní praxe, která se nachází v období strukturálních změn. Tato situace zároveň přináší nové příležitosti, kterých se Petr a jeho tým zdárně chopili. Opět se ukazuje, jak důležité je být špičkou v oboru v takto dynamickém prostředí. Petr je zároveň hlavou naší Southeast Europe Country Practice, má tedy na starosti dalších 12 zemí regionu jihovýchodní Evropy a vztahy s tamějšími lokálními právními kancelářemi, s kterými pravidelně a úspěšně spolupracujeme na významných mezinárodních projektech. Tento region výrazně roste a některá odvětví, například energetika, zde zaznamenávají rekordní počet nových projektů. Naším cílem je u tohoto pozitivního vývoje být a hrát významnou roli na poli právních služeb pro všechny klíčové oblasti. I proto jsem rádi, že je Petr zpět.

Znamená tohle tedy také to, že česká White & Case je v rámci evropské struktury stále dosti významná?

 Naše pražská kancelář dlouhodobě exportuje práci do jiných poboček v naší síti, i to z ní dělá významnou pobočku v evropském kontextu. Jak jsem již zmínil v souvislosti s kolegou Pánkem, Praha je rovněž „hubem“ pro jihovýchodní Evropu a nově také pro Slovensko. Letos jsme díky staronovému kolegovi Vladimíru Ivančovi nastartovali Slovak desk, která úspěšně zajišťuje mandáty se slovenským prvkem. Ukazuje se, že tento přístup dává smysl s ohledem na množství mandátů, které jsou svojí velikostí a komplexností šité na míru kanceláře našeho typu.

Posuňme se, prosím, obecněji k advokátnímu a poradenskému trhu, jaké teď prožívá z vaší zkušenosti časy?

Předně je myslím pozitivní, že z pohledu klientů je na trhu více než dostatek dobrých advokátních kanceláří, takže z tohoto hlediska funguje trh v principu správně. Půjdemeli však do větších podrobností, najdeme celou řadu výzev, kterým advokacie v současnosti čelí. Obecně roste tlak na efektivitu, čili zcela zásadním se stává využívání technologií, včetně umělé inteligence. V tom mají mezinárodní kanceláře určitou výhodu, neboť mohou čerpat z nejnovějších trendů ve světě, aniž by musely nést celou tíhu souvisejících investic. Další výzvou jsou měnící se představy nastupující generace právníků ohledně náplně práce, pracovní doby, včetně její flexibility, ve světle potřeb klientů. Neplatí to určitě obecně, ale trend je to viditelný.

Samo o sobě to není nic překvapivého, ale jako zaměstnavatel soutěžíte o nejlepší talenty s atraktivními zaměstnavateli z oblastí nových technologií, start-upů či velkých korporací, takže roste očekávání ohledně pracovních podmínek a benefitů a je třeba na to reagovat. Pořád však podle mého názoru platí, že zásadní pro udržení konkurenceschopnosti je neustálé vzdělávání se a zdokonalování pracovních postupů, včetně zajištění kontroly kvality. To je termín, na který spíše narazíte ve výrobní firmě, nicméně v advokacii je stejně důležitý, a často je to ten hlavní prvek odlišující nadprůměrnou advokátní praxi od ostatních. Dobrou zprávou je, že v době dvouciferné inflace naprostá většina klientů reaguje na mírné zvýšení cen s pochopením. Navíc se ukazuje, že vybírat si poradce jen dle ceny není moudré, neboť důsledky nevhodného či špatného poradenství mohou být nedozírné. Vnímáme velmi pozitivně, že se od tohoto přístupu postupně klienti odklánějí, a to i na straně veřejné správy. Existuje tedy naštěstí řada klientů, kteří jsou schopni rozpoznat a ocenit kvalitu, a věřím, že jich bude přibývat.

Nakolik trh už letos ovlivnila a třeba v příštím roce ovlivní umělá inteligence?

Technologie již trh právních služeb dnes poměrně zásadně ovlivňují. Naše kancelář se dlouhodobě snaží automatizovat rutinní činnosti a zefektivnit práci advokátů. S rozvojem umělé technologie se automatizace, efektivita a rychlost ve standardizovaných činnostech posune ještě dál, což také sníží náklady pro klienty. Zatím je však zřejmé, že lidská kreativita zůstává klíčová, nicméně nové technologie ji umožní ještě efektivněji rozvíjet.

A jaké kroky v tomto ohledu ve White & Case podnikáte?

Sledujeme nejnovější trendy v oblasti umělé inteligence globálně díky našemu Globálnímu týmu pro inovace. Kromě monitoringu trendů a interních školení tento tým testuje i vyvíjí nové technologie a jeho práce byla v minulém roce dokonce oceněna ze strany Financial Times. Konkrétně šlo o automatizaci rutinních úkonů; jedním z úspěšných projektů byla revize 100 úvěrových smluv za méně než třetinový čas.

Mnohé kanceláře si stěžují na nedostatečný zájem o vstup do advokacie ze strany mladé generace. Jakou s tím má zkušenost White & Case? Na co mladé lákáte?

Nemůžeme říct, že by se zájem výrazně snižoval. Jak už jsem zmínil, spíše jsou jiná očekávání a noví kolegové přichází s jinými představami a hlavně jinými zkušenostmi. Nyní je již zcela běžné, že noví absolventi mají zkušenosti ze zahraničí, leckdy získají právní titul na prestižní zahraniční univerzitě, mají rozhled a za sebou již významnou praxi v oboru. Zajímá je, jak mohou tyto své talenty a dovednosti dále rozvíjet a přitom si zachovat čas na své zájmy, rodiny a přátele. V naší firmě jim dokážeme zajistit jak kariérní rozvoj a růst, tak velmi kvalitní zázemí pro jejich práci. Naším dlouhodobým cílem je balancovat práci s volným časem tak, aby byli naši kolegové celkově spokojeni. V případě, že nastanou situace vyžadující flexibilní a zvýšené nasazení, možnost opřít se o dostatečně dimenzovaný tým ve spojení s kontinuálním zavaděním nových technologií zefektivňujících práci zvládnutí takových situací usnadňuje. O tom, že se nám v této oblasti relativně daří, svědčí i velmi nízká fluktuace v našem týmu, na což jsme velmi hrdí. Neustále však hledáme způsob, jak tuto oblast dále vylepšovat. Neměl bych zapomenout také na téma společenské odpovědnosti, neboť, a to je pozitivní, pro mladou generaci je toto téma na hodnotovém žebříčku velmi vysoko. Dovolím si říct, že naše „Pro Bono“ praxe je v tomto ohledu příkladná, lokálně si velmi ceníme spolupráce např. s organizací Post Bellum nebo s nadací Dobrý anděl. V neposlední řadě stojí za zmínku náš příspěvek v oblasti právního vzdělávání z poslední doby, např. v podobě spoluautorství praktické příručky Banking & Finance a spoluautorství prvního komentáře k zákonu o podporovaných zdrojích energie. I toto může mít vliv na obrázek, který si mladá generace o naší kanceláři jako budoucím zaměstnavateli vytváří.

A konečně, jaké máte plány na rok 2024? O možných nových příchodech už jsme mluvili, ale pustíte se třeba i do nějakých nových specializací?

Rozvoj všech stávajících praxí je samozřejmostí. Významněji se chceme věnovat rozvoji oddělení sporů, které vede Václav Žaloudek. Věříme, že v této praxi máme našim stávajícím i budoucím klientům co nabídnout, a očekáváme znatelný nárůst této agendy. Již nyní vedeme pro klienty řadu komplexních soudních či arbitrážních sporů v nejrůznějších oblastech, které budou pokračovat i v příštím roce. Další oblastí stojící za zmínku je digitální ekonomika a kybernetická bezpečnost. Tato oblast vyžaduje poměrně úzkou specializaci a my máme štěstí, že v našem týmu máme kolegyni Annu Stárkovou, které nedávno dokončila prestižní program Právo, věda a technologie na Právnické fakultě Stanfordské univerzity, a která tak bude moci nejen pomáhat našim stávajícím technologickým klientům, jako jsou například Meta či Microsoft, ale i rozvíjet nové klienty v tomto rychle rostoucím segmentu.

Jan Januš