Železniční průmysl letos investuje pět miliard do inovací

|

České firmy sdružené v Asociaci podniků železničního průmyslu (ACRI) letos plánují investovat do inovací přes pět miliard korun. Většina podniků má vlastní vývoj a výzkum a investice půjdou vedle inovací produktů také do dekarbonizace výroby, budování energetické nezávislosti, informačních systémů nebo kyberbezpečnosti. Inovace firmám podle ACRI pomáhají posilovat obchodní pozici v zahraničí.

Podle generální ředitelky ACRI Marie Vopálenské železniční průmysl poskytuje vědě, výzkumu a inovacím vhodný prostor pro rozvoj, a to zejména kvůli exportnímu zaměření a nutnosti uspět i v zahraničí. „Díky špičkovým technologiím jsou české firmy dodavateli kompletních výrobků i komponentů pro nejvýznamnější hráče vyrábějící například vysokorychlostní železniční vozidla či digitální zabezpečovací technologie určené pro železniční infrastrukturu,“ uvedla Vopálenská.

Podniky sdružené v ACRI do inovací investují od stovek milionů po miliardy korun ročně. Výrobce drážní dopravní techniky Škoda Group letos na výzkum a vývoj nových vozidel a technologií vydá přes dvě miliardy korun. „S ohledem na investice do nových technologií vidíme jako klíčové chránit si naše know-how a podporovat evropský železniční průmysl,“ řekl místopředseda představenstva firmy Tomáš Ignačák, podle kterého Česko není jen montovna. Firma ve spolupráci se společností Siemens začala dodávat první rychlovlaky ComfortJet Českým drahám (ČD) určených pro provoz rychlostí až 230 kilometrů za hodinu.

Bohumínská společnost Bonatrans, která vyrábí železniční dvojkolí, do inovací a nových technologií každoročně investuje několik stovek milionů korun. Export do zemí EU se u firmy podílí na 85 procentech tržeb, osm procent z nich vynaloží na inovace, tedy až 700 milionů korun ročně.

Výrobce sedaček pro kolejová vozidla Borcad letos dá do produktových inovací osm procent svého obratu. Inovace částečně představí na berlínském veletrhu dopravní techniky Innotrans 2024. Z hlediska procesních inovací firma investuje zejména do udržitelnosti, například do úspory energií, instalace fotovoltaiky nebo výměny zastaralého strojního vybavení. Příští rok chce firma usilovat i o udržitelnější dopravu výrobků k zákazníkům.

Třinecké železárny, jediný výrobce kolejnic a železničního příslušenství v ČR, inovuje kontinuálně, zejména v zavádění nových technologií v různých oblastech. „K inovativním projektům patří i naše letošní největší strategická investiční akce, která se dotkne výroby kolejnic. Zavádění nové technologie jejich tepelného zpracování vyvrcholí na podzim, spuštěna bude v listopadu. Zařízení zvýší užitné vlastnosti širokopatních kolejnic,“ řekl technický ředitel železáren Henryk Huczala.

Do inovací investuje také dodavatel informační systémů Oltis, letos pět milionů korun. Firma v současné době pracuje na standardizaci datové výměny mezi železničními informačními systémy nebo na integraci umělé inteligence do systémů řízení železničního provozu. Zhruba 500 milionů korun za období od roku 2022 do roku 2024 na nové technologie vynaloží výrobce valivých ložisek ZKL. Z toho 50 milionů korun má vyčleněno na energetickou soběstačnost, na výstavbu fotovoltaické elektrárny na střechách výrobních závodů.

Zdroj: ČTK