ÚSPĚCH A KLID JE NOVODOBÝ LUXUS

|

Svět se změnil, tlak na vrcholový i střední management se neustále zvyšuje, a pokud se má manažer orientovat v dnešních dynamických souvislostech, musí se orientovat primárně v sobě samém. To je úkol pro Andreu Považanovou, která jako strategický coach už dvacet let vychovává vrcholové leadery. „To, co odlišuje leadery od standardních manažerů, je schopnost dlouhodobě držet směr a také ustát současný tlak,“ říká žena, která sama před lety opustila posty ve vrcholovém managementu a diplomacii, aby pomáhala lidem rozvíjet jejich manažerské a vůdčí schopnosti.

 • Jak se liší leadership od běžného managementu firmy či kolektivu?

Do vrcholového leadera je třeba dorůst. O tom je primárně má profese. Vychovávám z mužů a žen ve středním managementu vrcholové leadery té nejvyšší kvality. Vrcholoví leadeři se rodí právě z řad středního managementu. To nejpodstatnější, co dnes odlišuje špičkové leadery od standardních manažerů, je schopnost dlouhodobě držet směr a efektivně rozhodovat. Tato kvalita jim umožňuje tvořit funkční vize, strategie a dlouhodobě obstát.
Další předpoklad úspěchu je ustát současný tlak. To je nelehký úkol, který si žádá odvahu, sebeřízení a klid. Mám možnost pracovat nejen s těmi, kdo vrcholově řídí, ale i s těmi, kdo jsou řízeni. Viděno zvenčí, je diametrálně odlišné, co se odehrává pod vedením leadera schopného – obrazně řečeno – řídit z pozice orla, anebo z pozice tažného koně. Vnější tlaky velí více za méně, a to nutí leadery zavádět restrikce a změny. Tím však musí čelit časově náročným diskusím a roztříštěnosti týmů. Sebeschopnější leader je však bez motivovaných a spolupracujících týmů v problému.
Proto je z mého pohledu zcela zásadní rozvíjet leadery v jejich schopnosti efektivně a jasně řídit sebe sama a své manažery a týmy. Lidé neodcházejí z firem, ale od šéfů.

 • Proč už nestačí dovednosti, které byly od manažerů vyžadovány doposud?

Hraje se nejen o udržitelnost. Orientace v dnešních dynamických souvislostech si vyžaduje orientaci primárně v sobě samém. Stejně jako není možné použít starý software na nový
počítač, není možné použít starý styl vedení, založený na prediktibilnosti toho, co by mohlo nastat, v době, kdy jedinou jistotou je změna. Můžete to zkusit, ale brzy narazíte na
limity. Nyní vítězí jen ti nejodolnější. Odolnosti se lze naučit, stejně tak jako klidu.

 • Musí se člověk leaderem už narodit, nebo ho má v sobě každý a stačí ho jen probudit?

Jistý gen vůdce je z mého pohledu předpokladem. Zároveň však v okamžiku převzetí plné zodpovědnosti za sebe, jistého inteligenčního potenciálu a schopnosti a chuti se rozvíjet se mohou velmi dokořán otevřít dveře do světa úspěšných leaderů. Pracuji s nesmírně talentovanými CEO leadery, kterým je teprve něco málo přes třicet let a vidím, jak velký potenciál
mají. Stejně tak ženy. To je velké téma dneška.

 • Jsou naopak nějaké povahové či osobnostní vlastnosti, které vylučují, aby se z člověka stal leader, nebo si dokážete poradit se vším?

Ano, dokážu. A ano, jsou. Například přílišná a hluboce geneticky zarytá touha po ocenění zvenčí může být hnacím motorem, ale i pastí, která může vést až k vyhoření nebo sebedestrukci. Chce to všeho tak akorát. V podstatě lidé, kteří jsou předurčení k vedoucím pozicím a k úspěchu, jsou
hráči, kteří se primárně nebojí jít do akce, rizika a milují vášeň ze hry. Současně toto vše lze rozvíjet.

Foto: Anna Kovačič
 • Jak takový leadership coaching probíhá?

Manažer, ředitel, podnikatel, ten kdo chce od života víc, přijde na kávu do mé kanceláře a popíše z míst, kam je schopen dohlédnout, co nefunguje. Tím, že přijde, nebo máme online konzultaci, jasně signalizuje, že chce změnu. To je zásadní. Chtít změnu a jít si pro ni.
Vyslechnu ho, předložím mu své úhly pohledu a zpravidla mu dám nahlédnout do jeho situace
zcela novým způsobem. Předložím mu jasný plán a analýzu, kde je pomyslný exit z jeho problémů a jak budeme postupovat. Pokud se oboustranně rozhodneme pro spolupráci, nastavíme společně cíle a setkáváme se tři měsíce jednou týdně na hodinu. Vše se dá velmi rychle do pohybu. Dvacet let praxe mě mimo jiné naučilo být velmi efektivní v čase i výsledku.

 • Pro koho je konzultace s vámi vhodná?

Vhodná je pro každého, kdo chce naplnit svůj vnitřní a profesní potenciál způsobem, že ho bude život těšit a chce zažívat nejenom radost ze hry, ale i úspěch a současně sílu a klid. Vyplatí se tomu, kdo považuje tyto kvality za důležité.
Úspěch a klid je novodobý luxus, ale je možný.

 • Jakou problematiku s klienty nejčastěji řešíte?

Mí klienti touží být tam, kde cítí, že je jejich místo, a z tohoto místa řídit své životy, projekty, týmy, sny či úspěch tak, aby měli vnitřní svobodu a přitom kontrolu nad situací. Touží po schopnosti umět vypnout mozek a kvalitně odpočívat. Touží po realizaci a současně klidu a radosti. Touží po tom, aby neminuli svůj cíl, který často bohužel ani neznají nebo se jim v provozní přehlcenosti každodenních povinností už někde rozplynul v dáli. Mnohdy stačí se zastavit a říct si nahlas: a dost, takhle už ne. Chci víc.
Opravdu to bývá rychlé. Rozhodnout se, pojmenovat, co se děje, převzít zodpovědnost, podívat se na situaci bez emocí a nastavit změnu. Je nádherné pozorovat, jak při každém dalším setkání vidím proměnu z člověka, který stál sám sobě v cestě, v někoho, komu září oči a diví se, proč se tak dlouho potřeboval motivovat vlastním „utrpením“. Objeví se schopnost vyjít ze své provozní slepoty a dohlédnout za horizont.

 • Je princip leadership coachingu stejný pro ženy a muže, nebo se u každého zaměřujete na něco jiného?

Za poslední roky se ženy dostávají do popředí byznysu. Mají nejen neuvěřitelné schopnosti skloubit svou silnou intuici s manažerským potenciálem projektového řízení, ale začínají
muže předbíhat v ambicích, ve vzdělání a taktéž drží v rukou mnohem více finančního kapitálu.
U žen se primárně témata v mé praxi zaměřují na finanční nezávislost, rovnocennou spolupráci s muži, skloubení kariéry a péče o rodinu a vnitřní rovnováhu a klid. Ženy budou zásadním tématem příštích let.

 • Svět vysokého managementu je stále více méně mužský. Musí být ženy-manažerky stejné jako muži-manažeři, nebo se naopak musí prosadit jiným stylem?

Tajemství tkví, pro mnohé překvapivě, v zjemnění a opření se o ženskou stránku. Tam je obrovský potenciál úspěchu. V okamžiku, kdy žena začne vnímat svou přirozenou schopnost
být zcela protichůdným pólem muže, a nepovažuje tento fakt za slabost, přestane s muži soupeřit a dostaví se funkční, respektující a obohacující spolupráce, a to jak v pracovním, tak i osobním životě.
Vše funguje jednoduše bez úsilí, zcela synergicky ke spokojenosti obou stran. Je zde však nejprve
potřeba přenastavit vnitřní ochranné strategie, které si na sebe podvědomě ženy, ale i muži vytvářejí z obavy, že jediný možný výsledek, který nám zaručí naši hodnotu, je černý nebo bílý. Jinak řečeno, neřekla bych „Za vším hledej ženu“, ale „Za vším hledej vlastní sebehodnotu“.

 • Máte víc klientů žen, nebo mužů?

Mám více klientů mužů. Velmi dobře funguje má manažerská minulost kombinovaná s ženským přístupem ve vedení změny. Muži mezi sebou a okolním světem často „uzavřou hranice“, což brání rozšířit si zorné pole o mnoho dalších perspektiv. Můj ženský, ale současně vysoce analytický potenciál je muži ceněn. To mě velmi těší. Taktéž ženy, které jsou často uzavřené více v mužské energii, a chtějí z ní ven, a následně v sobě vytvořit funkční kombinaci ženského a mužského principu, zase kvitují, že tuto schopnost mám a mohu jim ji zpřístupnit a implementovat do jejich pracovních i osobních světů.
Muži obecně touží po vítězství a klidu. Ženy touží po jistotách a obdivu.

 • V jednom rozhovoru jste mluvila o ženském a mužském principu, který má každý z nás v sobě, a které mají být v rovnováze. Můžete to blíže vysvětlit? A pokud nejsou, dokážete je „přenastavit“ do správného poměru?

Rovnováha není o neustálém nastavování a balancování. Rovnováha je o vyvážených funkčních vnitřních principech a jejich spolupráci. Jednoduchý příklad: vstoupíte na jednání, zavnímáte, kde je vaše místo v jednací místnosti, zvážíte, zda si tam chcete sednout, zkontrolujete, zda je místo i cesta k němu volná a ukončíte akci tím, že se na něj usadíte.
Je to velmi jednoduchý příklad synergické podvědomé spolupráce mezi ženským a mužským principem. První dvě akce vnímat a zvažovat umí ženský princip a kontrolovat a uskutečnit akci
umí mužský princip. Tady celkem o nic nejde, ale v zásadních rozhodnutích či projektech ano.

 • Máte nějaké příběhy manažerů/manažerek, kterým koučování změnilo pracovní či osobní život?

Navážu na předchozí téma. Manažerka toužící po dítěti byla mnohokrát na umělém oplodnění a stále se nedařilo. V okamžiku, kdy jsme nastavily vnitřní spolupráci ženského a mužského principu, se jako zázrakem vše zadařilo. Jejímu krásnému synovi je už sedm let. A takových identických případů jsem zažila ve své praxi mnoho.
Jako další příklad mohu uvést podnikatele, který mě kontaktoval s tím, že sice neví, jak vypadá vyhoření, ale že zítra už do firmy nepůjde a končí. Přesto se však obává důsledků a chce poradit. Vysoký standard jeho života už pro něj nebyl motivací a vlastně rezignoval na celý jeho osobní Vesmír. Po třech našich společných konzultacích se objevil ve dveřích v naleštěných botách, drahém obleku a řekl: „Nejen, že jste mě vrátila zpět do života, ale díky vám jsem se rozhodl rozjet úplně nový byznys.“ Již mnoho let mi posílá pozvánky na své úspěšné firemní akce.
Vše je o vnitřním nastavení. Někdy se nám může zdát, že to staré končí a nic lepšího už přijít nemůže. Opak je pravdou. Vždy může být ještě lépe.
Vzpomínám si také třeba na vrcholového manažera velké společnosti, který rychle stoupal v hierarchii firemního žebříčku, ale pocit uspokojení a vědomí vlastní hodnoty stále nepřicházel,
a co víc, fyzicky už mu docházely síly. Navštívil mě s přáním, že chce dát výpověď, ale že neví co dál. Velmi záhy vyšlo najevo, že vnitřní podvědomá touha dokázat jeho otci, že je dost dobrý, ho vedla ke stále vyšším a vyšším výkonům. Stačilo tento mechanismus objevit, přenastavit vnitřní motivaci úspěchu, a tento muž nejen, že ve společnosti zůstal, ale dokonce se poprvé v životě mohl ze svých úspěchů radovat a naučil se i odpočívat.
A do třetice velmi častý příklad ženy v manažerské pozici, pro kterou prezentace před velkou skupinou lidí byla noční můrou. Opět stačilo jen objevit souvislosti, vyřadit ze hry dávný školní zážitek se spolužáky, kdy se jí při veřejném projevu smáli, a od té doby si veřejný projev v pohodě užívá.
Těch příběhů a pozitivních změn jsou stovky. Při práci kombinuji klasické metody transakčních rozvojových metod s nejnovějšími poznatky neurověd. V rozvoji leadershipu a vrcholového řízení se zaměřuji primárně na rozvoj manažerských dovedností a specifikaci supersilných stránek a kompetencí každého manažera jako individuality.

 • Velkým tématem posledních let je tlak, kterému manažeři musejí čelit kvůli ekonomickým problémům. Jak takové případy mohou končit?

Vyhořením, rozpadem rodiny, kariéry, ale i fyzického a psychického zdraví. Je důležité to nedopustit. Zastavit se včas a jít si pro pomoc.

 • Jak se tomu dá předejít? Dokážete klienty naučit postupy, které jim od únavy nebo stresu uleví rychle?

Ano. Transcendentální Meditace. Vypne myšlenky a mozek a zásadním způsobem zredukuje stresový hormon kortizol, který narušuje imunitní systém a způsobuje mimo jiné nespavost.
Tato východní antistresová technika přináší okamžitý klid a má dlouhodobé a klinicky prokázané zásadní dopady na zdraví těla i psychiku. Já sama ji praktikuji pravidelně. Je primárně určena pro piloty, vrcholové sportovce a manažery. Snižuje riziko kardiovaskulárních problémů až o 50 % a umí toho mnohem víc. Prefrontální kortexy mozku a amygdala se při ní vypnou a myšlenky vystřídá klid.
Studovala jsem TM v Asii i v Nizozemsku a téměř všichni mí klienti ji již s nadšením používají. Má mnoho úžasných efektů do byznysu i vztahů. Manažeři se po nich jasněji a rychleji rozhodují a mají mnohem dál k vyhoření. Poptávka po ní u mě za posledních několik let velmi stoupla.

 • Než jste se stala koučkou, byla jste špičkovou manažerkou lidských zdrojů. Proč jste management opustila?

Neopustila. Naopak jsem mu ještě mnohem blíže. Rozumím vrcholovým manažerům, čemu čelí a co prožívají, dokážu se vžít do jejich situace a současně zůstat stranou a v neutralitě je vést k jejich cílům. Fandím jim a společně s nimi se raduji z jejich úspěchů. Společné mají tyto dvě profese to, že v centru dění je člověk a jeho obrovský potenciál. Ať jsou roboti jakkoli pokrokoví, člověk má na rozdíl od nich schopnost se rozvíjet. A jak moc a jak rychle mě nepřestává ani po dvaceti letech fascinovat. •

MGR. ANDREA POVAŽANOVÁ
Strategický Coach
Vystudovala mezinárodní vztahy a diplomacii se zaměřením na personální management. Působí jako strategický coach pro střední a vrcholový management firem. Specializuje se mimo jiné na rozvoj středního managementu, který rozvíjí a vede k vrcholovým pozicím. Má mnohaleté zkušenosti z vrcholového managementu. Působila jako personální ředitelka Ringier Axel Springer
AG a v mnoha dalších mezinárodních společnostech, ve Světové bance a v oblasti mezinárodních vztahů. Během dvacetileté praxe odkoučovala více než 30 tisíc hodin s českými i zahraničními klienty. Pracuje s manažery, právníky a lidmi ve vrcholových funkcích, jako jsou pozice CEO a další. Specializuje se na strategický rozvoj Leadershipu, Diverzitu týmů a Well-Being. Mezi její klienty patří manažeři a leadeři společností, jako jsou Dentons Europe, Ernst&Young, KPMG, E.ON, PENTA, PPF, Baker&McKenzie, KB, Raiffeisenbank, Allianz, Philips, Alfa Laval Central Europe, Kraft Foods, Markland Kotva, Wood&Company, GTS a další. Dlouhodobě také působí
jako Inspirativní speaker a leader pro ženy, které podporuje v jejich kariéře a pozicích ve společnosti. Publikuje témata z oblasti managementu a inovativních způsobů řízení. Žije a svou praxi provozuje v Praze i v zahraničí.

Napsat komentář